Przedszkole nr 93 im. H. Zdzitowieckiej

Przedszkole nr 93 im. H. Zdzitowieckiej
ul. Skibowa 13
61-312 Poznań tel: 61 879 84 36                    tel. kom 513924810

e-mail: przedszkole93@op.pl 

sekretariat@przedszkole93.edu.pl

 

Opłaty za przedszkole

Podstawy prawne:

Od dnia 01.11.2022 odpłatność za przedszkole regulują:

 1. Uchwała Nr LXXI/1300/VIII z dnia 20.09.2022
 2. Statut Przedszkola nr 93 im. Hanny Zdzitowieckiej w Poznaniu.

 

Zasady odpłatności:

 1. Opłaty należy regulować do 10-go dnia następnego miesiąca.
 2. Płatność należy regulować za pośrednictwem indywidualnego  kont bankowego przypisanego do dziecka.
 3. Termin płatności oznacza dzień wpływu należności na konto przedszkola.
 4. Stawka dzienna kosztów żywienia  wynosi 10 zł.
 5. Rada Miasta Poznania ustaliła liczbę godzin bezpłatnych pobytu dziecka w przedszkolu od 8:00 do godziny 13:00.
 6. Opłata rodzica za godzinę korzystania z wychowania przedszkolnego (nauczania, wychowania i opieki) po ustalonych przez Radę Miasta godzinach bezpłatnych wynosi 1,30 zł.
 7. Rada Miasta ustaliła zasady całkowitego oraz częściowego zwolnienia z opłat.
 8. Zwolnienia z opłat za przedszkole są możliwe jedynie na wniosek rodzica, który jest zobowiązany przedstawić w formie oświadczenia dane niezbędne do ustalenia uprawnienia do tego zwolnienia.
 9. Zgodnie z informacją umieszczoną na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji Narodowej od 1 stycznia 2017 r. rodzice dzieci realizujących obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkole podstawowej lub innych formach wychowania przedszkolnego, ponoszą jedynie opłaty za korzystanie z wyżywienia.
biedronki
motylki
wiewiorki
jezyki
niedzwiadki
Archiwum
Archiwum
pszczolki

Linki


× Ta strona używa plików cookies. Dowiedz się o celach i zasadach ich wykorzystywania.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z ustawieniami swojej przeglądarki.