Przedszkole nr 93 im. H. Zdzitowieckiej

Przedszkole nr 93 im. H. Zdzitowieckiej
ul. Skibowa 13
61-312 Poznań tel: 61 879 84 36                    tel. kom 513924810

e-mail: przedszkole93@op.pl 

sekretariat@przedszkole93.edu.pl

 

Aktualności

Foto Konkurs :)

REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO  Przedszkola nr 93 w Poznaniu

„Przyroda z bliska”  XI  Edycja  2023

I. Postanowienia ogólne

1. Organizatorem konkursu jest Przedszkole nr 93 w Poznaniu, im. Hanny Zdzitowieckiej

2. Celem konkursu jest:

- rozwijanie zainteresowań i umiejętności w dziedzinie fotografii

- rozwijanie umiejętności obserwacji elementów przyrody, kształcenie postawy proekologicznej

- propagowanie walorów przyrodniczych  naszego regionu

-integracja Dziecko – Rodzic, wypracowanie  ciekawych  form spędzania wolnego czasu.

II. Zasady konkursu

1. Czas trwania konkursu - od  27.03 do 27.04.2023 r.

2. Uczestnikiem konkursu może być   każde Dziecko uczęszczające do naszego Przedszkola nr 93 w Poznaniu oraz  absolwent naszego Przedszkola  z klasy I SP.

3. Przystąpienie do konkursu następuje przez zgłoszenie prac fotograficznych oraz uregulowanie opłaty  w wysokości 30 zł od uczestnika w sekretariacie Przedszkola najpóźniej  do dnia  14.04.2023r .      do godz.  : 12:00./

4. Zadaniem autorów prac jest artystyczne ujęcie za pomocą fotografii elementów przyrody

ożywionej i nieożywionej w okresie wiosennym. Każda praca ma być  1 częściową etiudą  fotograficzną .Dzieci młodsze _ wiosenne kwiaty i rośliny. Dzieci  starsze -ptaki wiosną.

Wybór może być dokonany przez Dziecko.

5. Praca konkursowa winna być wykonana   samodzielnie  przez Dziecko lub wspólnie z Rodzicem       w formie kolorowej odbitki o wymiarach co najmniej  15 x 21 cm. Laureaci zostaną poproszeni o przeslanie prac w wersji  elektronicznej, w formacie JPG na adres e-mail:  aleksandra.krolikowska@przedszkole93.edu.pl  

6. Każdy uczestnik konkursu może zgłosić maksymalnie 5 zdjęć.    .

7. Do każdej pracy należy dodać etykietę  przyklejoną od tylu do zdjęcia zawierającą następujące informacje:- imię i nazwisko autora, nazwę grupy , miejsce wykonania zdjęcia

8. Prace konkursowe w formie kolorowej odbitki należy  przykleić do  kolorowej kartki  A4  i dostarczyć   koordynatorowi   Pani Oli Królikowskiej   lub Pani  Marcie Oklińskiej w Sali Żabki   /I piętro/

9. Nadesłane prace nie będą zwracane autorom.

10. Ostateczny termin składania prac upływa 27. Kwietnia  2022 r do godz.: 12:00

11.Wyniki Konkursu będą ogłoszone 23.maja 2022r. Wręczenie  Nagród  odbędzie się   w tym samym dniu tj. 23.maja 2022 o godz.: 12 :00

 

Rekrutacja.

Rekrutacja rok szkolny 2023/2024     14.03.2023 - 27.03.2023

Terminy i zasady rekrutacji do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Miasto Poznań wraz z wnioskami i oświadczenami na rok szkolny 2023/2024 znajdują się na stronie https://nabor.pcss.pl/poznan/ w zakładce dokumenty: https://nabor.pcss.pl/poznan/przedszkole/dokumenty instrukcja_rodzice_WK Poznan-1.pdf

Sekretariat przyjmuje wnioski:

Poniedziałek  7.30 - 15.00

Wtorek  9.00 - 16.00

Sroda 8.30 - 16.00

Czwartek 8.00 - 15.00

Piątek 8.00 - 15.00

Wnioski o przyjęcie do przedszkola wypełnione nieprawidłowo lub niekompletnie (mylny PESEL, brak podpisów obojga rodziców/opiekunów prawnych, daty itp.) z powodu niespełnienia formalnych kryteriów, uniemożliwiających wprowadzenie danych do systemu komputerowego, nie będą rozpatrywane.

Wnioski, które zostały złożone wcześniej w innych przedszkolach co uniemożliwi wprowadzenie danych do systemu nie będą rozpatrywane. Komisja przyznaje punkty w oparciu o czytelnie i prawidłowo wypełnione wymagane załączniki.

Brak podpisów obojga rodziców/opiekunów prawnych, daty, poświadczenia za zgodność z oryginałem itp., powoduje niespełnianie kryteriów pod względem formalnym co jest równoznaczne z nieprzyznaniem punktów. 

 

Skarpeciaki Debeściaki                    21 marca 2023 

336622605_760029565738613_6819949207022459396_n
336352467_1224963284788543_7696025681238366991_n
336382134_596214135710749_459374912012467593_n
336191030_3475201329425368_6920539689389111355_n
334635528_974843146845564_3617562599832988027_n
336397656_5654079664697667_6058439909724366507_n
336441777_1426273221450567_9202389698766357006_n
336531344_1378457849646621_7838381844101740877_n
336608089_767690441385177_1964863458710360949_n
336773276_236289128798719_8220680837993881021_n
336583579_3133345856960062_6419235293634867420_n
336518679_2180210518846584_2930869566642841247_n
336797168_508491097949754_1669836684135799606_n
336396645_2206492872886089_718470480616443045_n
336514709_159626000328063_3051384815054306670_n
336601089_1291134758136610_3350542358628740769_n
336372912_209558658420026_9022723712807779587_n
336361106_911852793292411_9103262765495352019_n
336420686_900184774530523_8116680773352745673_n
327962474_626635952609622_3094692227402316432_n
336625093_756502515833868_3205785095140680767_n
336764220_915853896329301_1316388409577648715_n
336631738_6115938298500927_1214154402308256890_n
336671811_3329948237222689_5988936799638269939_n

Zakończenie projektu.

W poniedziałek 13.03.2023 r. na zakończenie projektu "Człowiek" w grupie " Niedźwiadki " odbyły się zajęcia kulinarne pt. "Pysznie, zdrowo, kolorowo". Dzieci wraz z rodzicami przygotowały zdrowe kanapki, sałatki, szaszłyki, deserki i soki. Następnie odbyła się wspólna degustacja. Wszystko wyglądało bardzo apetycznie, a przede wszystkim było pyszne. Dzieci na tę okoliczność zaśpiewały także dwie piosenki "O zdrowiu" i "Szczotka pasta, kubek, ciepła woda". Były też zagadki słowne związane z tematem projektu i zabawy ruchowe przy muzyce. 
 
 
 
 
336309322_823016429531753_8535755096308510557_n
336361111_870914547538592_7488912409395066781_n
336389442_1354901891973382_1883352190235699518_n
336338017_741496964110756_8917630405091652349_n

Zakończenie projektu.

W poniedziałek 06.03.2023 w grupach Biedronki oraz Motylki odbyło się zakończenie projektu ,,Człowiek". Dzieci wspólnie z rodzicami wykonały drzewo genealogiczne dowolną metodą, nie zabrakło też wspólnych zabaw ruchowych przy muzyce. 

 
331229954_764315061717063_8709512353724683473_n
332882442_584862193557436_4342116823920191078_n
332628775_1615988432174779_3356848701099246758_n

Wierszowisko.

Zapraszamy dzieci na „Wierszowisko” Przegląd odbędzie się 27 marca w poniedziałek o godzinie 12:00 w sali „Jeżyków”
 
Po karty zgłoszeniowe zapraszamy do sali „Motylków” lub „Pszczółek”.
 
Prezentacje uczestników oceniać będą dzieci z naszego przedszkola i grono pedagogiczne.
 
Szczegóły na plakacie przed sekretariatem!
 
 
REGULAMIN PRZEGLĄDU RECYTATORSKIEGO “WIERSZOWISKO”
I. Organizator:
Przedszkole nr 93 w Poznaniu
ul. Skibowa 13   
Koordynator: Monika Urbaniak, Dorota Plewa
II. Termin i miejsce:
27.03.2023r. – poniedziaek; godzina 12:00; sala „Jeżyki”
Przedszkole nr 93, ul. Skibowa 13,
III. Cel imprezy:
- rozbudzanie i rozwijanie aktywności artystycznej dzieci
- wyłanianie młodych talentów
- promowanie i popularyzacja literatury dziecięcej
- kształtowanie charakterów młodych artystów poprzez zdrowe współzawodnictwo
- dobra zabawa
IV. Nagrody:
Laureatom przyznane zostaną statuetki i dyplomy w dwóch kategoriach wiekowych dzieci
młodsze 3,4 latki, dzieci starsze 5,6,7 latki.
 Wszyscy uczestnicy przeglądu otrzymają dyplomy uczestnictwa i drobne upominki.
V. Warunki uczestnictwa:
- dostarczenie do przedszkola karty zgłoszenia (dostępna w grupie Motylki i Pszczółki) w
nieprzekraczalnym terminie do 21.03.2023r.(wtorek), kserokopię wiersza oraz
uiszczenie opłaty 30zł.
- podpisanie karty jest równoznaczne z akceptacją regulaminu.
VI. Kategorie wiekowe i sposób oceny:
– dzieci od 3 do 4 lat 
- dzieci od 5 do 7 lat 
- podstawą oceny jury będzie: wyrazistość recytacji, sposób operowania głosem (modulacja),
interpretacja tekstu, prezentacja utworu oraz ogólny wyraz artystyczny.
- wiersze wpisane w karcie zgłoszenia traktowane będą jako ostateczna propozycja do
prezentacji w przeglądzie. Uczestnik może przedstawić wiersz dowolnego autora literatury
dziecięcej.
- werdykt jury jest ostateczny! - sprawy nie ujęte w regulaminie rozstrzygają organizatorzy
przeglądu i dyrektor Przedszkola nr 93.
 
 
 

Ferie w przedszkolu: 30.01.-03.02.2023

 

327827588_1811719909183482_5577623044692870264_n (1)
328943118_708879717379957_6931236065612919912_n
329006319_629882149141943_8682045294535549943_n
329073428_722401666183675_435423772701585757_n
329164538_1235940433971952_6424856760164550737_n
329216004_503690681947791_8745763504267249518_n

Bal Karnawałowy

 

328237685_702435124873018_1355660311865902596_n
327934732_502113052028902_7196356777968634457_n
gf-hHRi-RjHY-Zprh_szczesliwego-nowego-roku-2023-zyczenia-noworoczne-piekne-szczere-krotkie-wierszyki-664x442-nocrop

Wspólne kolędowanie:

321427903_5780995188610185_5848844892560648166_n (1)
321273459_1293179148130938_6918751685652031892_n
321304416_1121279548411508_1552062762008066375_n
321145770_508324647771722_5549250398805444134_n

Pierniki i życzenia dla DPS oraz Hospicjum Palium.

Jak, co roku przygotowaliśmy pierniczki dla Seniorów. Nasze słodkie paczuszki dostarczyliśmy do : Domu Opieki Społecznej w Pokrzywnie, Hospicjum Palium w Poznaniu. Nasze piernikowe serca dotarły również do DPS nr 4 w Poznaniu. Dziękujemy Państwu Cegiel za pomoc przy pieczeniu pierników. Oprócz pierniczków najstarsze grupy: Kosmatki, Żabki i Pszczółki wykonały świąteczne kartki dla Podopiecznych Hospicjum.

 

 

319836011_1264212220829160_8109694373866643761_n
320922993_859450361958240_8023992311495631206_n
320147434_1209901912936129_3310547508759461372_n
319224930_6291700454176329_4221581551411716128_n
319966625_476587734619457_4052796134206699872_n
320922993_859450361958240_8023992311495631206_n
320552203_2879066682237159_458826047890556491_n
319348437_710666827245842_8183734594585370469_n
320428255_855069695704448_7307804409676609935_n

Tydzień Wielokulturowy: 28.11.-02.12.2022

 

316256984_5766093513430109_2354966765767461199_n
317673033_843368103378785_8828744021964766761_n
316219960_672236154545406_5593682950628655004_n
317337568_1284326882112693_6517859963426008993_n
316551935_525916329229433_2498798927424279699_n
316878925_3311001409159043_8378099642899346928_n
317870648_1203652533519069_3787506679654005300_n
317297518_518778850175738_5811028418622900633_n

 104 rocznica odzyskania przez         Polskę Niepodległości

314410572_2364202600421187_4520694581777750688_n
312428045_819764119297276_4521830063221195170_n
315080581_680387723496983_8205099800948862893_n
315328165_1152083065411060_5400211181167879148_n
20221112_022646
314074836_1283101245592326_3000787441584900248_n
311918521_1308034140009551_8047378405193764137_n
313333779_1838924813114840_5124849281915380130_n
310487840_814793899729455_8469560045928487869_n

Dnia 09.11.2022 nauczycielki wzięły udział w szkoleniu prowadzonym przez Dorotę Dziamską. 

314072795_673483660826680_7817104214153272955_n
314440468_848171779638774_1853740077815651956_n
310073451_2969943316646400_8011799744181097629_n
310467941_678520687232800_1443213723894123723_n

Święto Niepodległości:

10.11 – Czwartek w naszym przedszkolu odbędzie się uroczysty apel z okazji Święta Niepodległości.

Prosimy rodziców o wykonanie z dziećmi kotylionów, jak również o ubranie dzieci w strój galowy: biała koszula, ciemna spódniczka, spodnie.

Jak wykonać kotylion:

Filmik instruktarzowy jak wykonać :

 

 

Jesień w przedszkolu.

 

305330576_552349529985603_6312633576705203395_n
306371672_777511716647827_3296549454366373725_n
308299997_520054622859769_5191935503292864392_n
305182914_805475320689079_6262290914526011742_n

Warsztaty na zakończenie projektu "Drzewo" gr. Kosmatki.

18.10.2022

311902252_1161775481421045_379872076993540795_n
306066541_1176780826292794_8119651163977048990_n
305636460_496787942322553_5053353561010997649_n
309470286_830617271424744_3510536319950865050_n
308757332_512264317093299_3558564977678860635_n
286132936_5866772796720415_3737916615858076654_n
305240058_5447185972055478_1617371777526756021_n (1)
305517954_1251047792418444_7758540377523983510_n
309081340_632423051941240_3787891824362919509_n (1)
310241709_557310399529516_7497819227456671961_n (1)
308505944_401439758867954_8234135066913731583_n
308757332_512264317093299_3558564977678860635_n

Zebrania z rodzicami:

KOSMATKI: 05.09.2022 godz. 17.00

ŻABKI : 06.09.2022 godz. 16.30

WIEWIÓRKI: 06.09.2022 godz. 17.00

PSZCZÓŁKI: 07.09.2022 godz. 16.30

NIEDŹWIADKI: 08.09.2022 godz.17.00

JEŻYKI: 08.09.2022 godz. 17.00

 

Informacja:

Zapraszamy 26 sierpnia o godzinie 16.00 rodziców dzieci nowoprzyjętych do Przedszkola nr 93 ul. Skibowa 13 na zebranie informacyjno - organizacyjne.

 

 

Lato w przedszkolu.

 

288530910_568388061361035_1743511243287220326_n
287702903_418157260325668_5268406482705238255_n
285576827_453922686073007_219740202684250728_n
291054859_602300427891722_3790785267327390677_n
289670425_5199830573470165_6991246051271293515_n
289051573_558173259128523_8509339398529250068_n
290005000_614949600259577_3281588078883842396_n
290553437_4662573843842394_1405777432173153758_n
291413772_1075880363343400_8760937465507010702_n
291413772_327552599477135_1170215093068912584_n
291503827_1239183760233786_5066137852287758660_n
292172863_452143473124879_923279356912349346_n
293490896_845989636380415_6542974023967634489_n
293768912_744947143446898_7419667664452831126_n
294624047_769119040901861_562952359128653018_n
291413772_327552599477135_1170215093068912584_n
291413772_1075880363343400_8760937465507010702_n

Życzenia:

                 "Święto Wielkiej Nocy to czas otuchy i nadziei.

      Czas odradzania się wiary w siłę Chrystusa i w siłę człowieka."

 
Życzymy Państwu rodzinnych, radosnych,
pełnych miłości świąt Zmartwychwstania Pańskiego.
Dyrektor, pracownicy i wychowankowie Przedszkola nr 93
 
 
 
 

Kiermasz

W dniu 14 kwietnia w Przedszkolu nr 93 odbył się Pierwszy Charytatywny Kiermasz Wielkanocny. Akcja została zorganizowana z myślą o 28 dzieci z Ukrainy, które przebywają w restauracji "Leśny zakątek" w Lusowie od momentu opuszczenia Ukrainy w marcu tego roku. Dzięki firmie Chocolissimo z Poznania dzieci otrzymają 5 kilogramów belgijskich czekoladek. 

Liczba darczyńców była ogromna. Wszystkim serdecznie dziękujemy.
Dziękujemy serdecznie Rodzicom, Babciom, którzy przygotowali ciasta, ciasteczka, mazurki oraz drobne upominki  na nasz kiermasz.
Dziękujemy Mamom Adasia Karkowskiego i Sebastiana Słaboszewskiego z grupy Pszczółki za uszycie piesków z materiału. Część zabawek była sprzedawana na kiermaszu, natomiast 28 sztuk pojedzie do Lusowa. 
Dziękujemy osadzonym z Aresztu Śledczego w Poznaniu za przekazanie poduszek, jajek z materiału oraz toreb zakupowych, które można było nabyć na naszym kiermaszu.
Dziękujemy licealistkom z X Liceum Ogólnokształcącego im. Przemysława II i Szkole Podstawowej nr 51 im. Bronisława Szwarca za uszycie i przekazanie 34 poduszek, które także pojadą do dzieci z Ukrainy.
Dziękujemy pracownikom Przedszkola nr 93 za zaangażowanie i ogromny wkład w przygotowanie fantów i wypieków na kiermasz.
Dziękujemy za Wasze wielkie Serca i wsparcie , na które zawsze możemy liczyć. Razem możemy wszystko!
Życzymy zdrowych, spokojnych i rodzinnych Świąt Wielkiej Nocy
Magdalena Iwińska i Katarzyna Osińska-Proc
 

Kapelusze Pani Wiosny

W poniedziałek 21.03.2022 w naszym przedszkolu z przytupem powitaliśmy najpiękniejszą porę roku - Wiosnę. Było wesoło, kolorowo i głośno. Dzieci z każdej grupy na boisku przedszkolnym, niczym po wybiegu modowym dumnie prezentowały Kapelusze Pani Wiosny. A było na co popatrzeć . Każdy był gustowny, wyjątkowy, oryginalny i pomysłowy.  Wszyscy podziwiali te piękne prace. Zachwytom nie było końca.

Wszystkim rodzicom i dzieciom, którzy zaangażowali się w naszą akcję serdecznie dziękujemy. Jesteśmy pod ogromnym wrażeniem Waszych prac. To prawdziwe dzieła sztuki. Każdy detal był dopracowany. Miejmy nadzieję, że dzięki tym kapeluszom Pani Wiosna zostanie z nami na dobre.

 

                

278660120_714730063014170_6718783994223641551_n
279027221_532956268220193_7808076168456538128_n
277975207_3280412702182182_4227864470993798947_n
278240773_683542279423946_1440391957859956571_n
278336352_478819073999333_2351501063352910478_n
278911348_436311821588805_6958671658614200752_n

Wierszowisko:

W czwartek 31.03.2022 w przedszkolu odbył się Przegląd Recytatorskim WIERSZOWISKO 2022 

W tym wydarzeniu wzięła udział 25 dzieci z całego przedszkola.
Laureatami zostali :  w  grupie dzieci młodszych Franek Ochowiak
                                   w grupie dzieci starszych Viktoria Kolesnykova
 
                                         Wszystkim GRATULUJEMY WYSTĘPU! 
  Tym samym zachęcamy do udziału w kolejnych wydarzeniach. 

Kiermasz:

Drodzy Rodzice, 

Przed nami wielkie wydarzenie. Jak wiecie Przedszkole nr 93, dzięki Waszemu wsparciu i pomocy, włączyło się w pomoc dla uchodźców z Ukrainy. 
13 kwietnia organizujemy I Charytatywny Kiermasz dla Dzieci z Ukrainy. Będziemy wdzięczni za wszelką pomoc. Razem możemy WIELE !
 

Pomoc Ukrainie: 

29.03.2022

150 kanapek ,120 wafelków oraz maskotki zostały dostarczone na dworzec PKP Poznań 

Pomoc dla schroniska.

Zakończyliśmy zbiórkę dla schroniska Kobylepole. Wszystkie dary dzięki uprzejmości mamy Michaliny zostały dostarczone pod same drzwi. Dziękujemy za każdy najmniejszy  wkład w naszą zbiórkę.
 

Deklaracja kontynuacji:

Rodzice dzieci uczęszczających do przedszkola są zobowiązani do złożenia deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2022/2023 w Przedszkolu nr 93. Wypełnione deklaracje i podpisane przez obojga rodziców deklaracje wraz z RODO należy dostarczyć nauczycielowi w nieprzekraczalnym terminie do 11.03.2022. 

Niezłożenie deklaracji jest równoznaczne z rezygnacją z przedszkola w roku szkolnym 2022/2023.

 

Rekrutacja 2022/2023

Rekrutacja do przedszkola na rok szkolny 2022/2023 odbywać się będzie od 14.03.2022. do 25.03.2022 od godz 10.00.

Szczegółowe informacje zamieszczone zostały na stronie: 

Dokumenty (pcss.pl)

 

 

Światowy Dzień Pluszowego Misia 25 listopada

259076818_185009297181061_7367760333482521740_n
259823045_4959508124082474_1269149542472269826_n
260181964_380884130390345_8018134227645762973_n
259702160_1952708384901328_7370033993363916109_n
260107435_481911633156765_6313613604511431661_n
258767175_884571915581502_7968098106712253272_n
256757592_682091719419918_881164382611846811_n
259777116_794802891475754_2213787919141740691_n
257742629_892387558332120_8700033401988775344_n
259110797_348526590410132_7225859367814788745_n

Warsztaty w grupie Pszczółki:

10.11.2021 w reżimie sanitarnym  odbyły się warsztaty dzieci z  rodzicami pt. „Drewniane ZOO”.

Powstały niesamowite prace przy doskonałej współpracy – nauczyciel , rodzic, dziecko.

Dziękujemy za udział !

 

254159472_3404286503029177_2874307416866929778_n
255054053_1316957115395425_3998056754823600762_n
255972760_994624404448616_8464355409875425_n
255803336_1540060406363151_4441474780000065702_n
255220788_583687322858105_7599538864312046272_n
254779793_465616611562186_841295680804244465_n
255801508_430307055202206_4656630926653276903_n
253755459_3005672309701107_4912156064171292246_n
253137386_443480677130117_5575646331217983629_n
256755284_2667055023600378_5663521199181919408_n
253585650_381476800299768_8056079705053854649_n
248340893_4473854749363612_800294361442787507_n

Apel Niepodległościowy 11 Listopada

 

248594203_1538824126470068_4538025002152938100_n
255978912_644878163560632_6049391648192081283_n
252756154_857873831553946_5200674875856821171_n
255511600_1933752763457382_6042696037346710691_n

Szkolenie z Pierwszej Pomocy: 27.10.2021

Wszyscy pracownicy przedszkola uczestniczyli  w środowym szkoleniu z Pierwszej Pomocy. Serdecznie dziękujemy za przypomnienie oraz uzupełnienie wiedzy i przydatną praktykę.

247094763_928218141460779_2588279887800659893_n
247642042_173567938307133_8504618144822315603_n
246418700_396368942163118_5616802361599717473_n
247713730_4541484709207760_3084451187938132214_n

Charytatywny Kiermasz Świąteczny:

Drodzy rodzice !
W dniach 1-3 grudnia tego roku chcemy zorganizować- po roku przerwy - III Charytatywny Kiermasz Świateczny dla naszego przyjaciela Wojtka Gajeckiego.To dla niego caly rok zbieramy nakretki .
Na 1 kiermaszu zebralismy 3.550 zl wtedy Wojtek pojechal na turnus rehabilitacyjny.
2 lata temu zdołaliśmy podwoić tą kwotę -wszystko dzięki zaangażowaniu rodzicow i personelu oraz przyjaciół przedszkola. Dzięki Waszym dobrym serduchom  i złotówkom z waszych portfeli pomogliśmy rodzicom Wojtka,kupic wymarzony pionizator.
W tym roku może znów pobijemy poprzedni rekord.
Liczymy na Wasze dobre serducha.
Bardzo prosimy- jeżeli maja państwo coś co chcielibyście przekazać lub przygotować coś na nasz kiermasz - będziemy bardzo wdzięczne.
Czekamy na wasze propozycje w sali Pszczółek.W poprzednich latach mieliśmy w sprzedaży 
*sporo rękodzieła (bransoletki,bombki,siatki,eko worki itp)
*pyszne ciasta,ciasteczka,pierniki
*domowe przetwory- smalec,dźemy,maslo czosnkowe,grzybki itp
*chlebek -,domowy wypiek
*vouchery - do kosmetyczki,fryzjera,kwiaciarni,czy na obiad
*ksiażki 
*Słodycze
*Zabawki
Było tego naprawde bardzo dużo.
Mamy nadzieję ,że w tym roku nie zawiedziecie .
POMAGANIE TO WIELKA RZECZ W ŻYCIU CZŁOWIEKA.
Wojtek liczy na Ńas i Ńasze Wielkie serca.
Pokażmy mu ,że w naszym przedszkolu jest dużo wielkich serc.
           Magda Iwińska
           Justyna Ritter - Kotkowska
           Agata Górska

Dożynki 2021

 

245001850_991069858492150_7526848220430437638_n
244161168_595341184925352_6320576877768093428_n
245050789_266143738752411_120761254347276683_n
244186430_437749021299400_9135786015277533461_n
244676662_1068153763726152_4330998136024231369_n
244957546_4986936258000533_4540533533813789763_n
243321811_891847074779727_6668556445812038650_n
244449446_230669368958398_7428897060028257810_n
244495976_1530143877337766_4477152184858060153_n
244449446_230669368958398_7428897060028257810_n
244495976_1530143877337766_4477152184858060153_n
244488108_619819072354230_2452642316045049000_n
243519708_1200312333812153_3061831686852010346_n
IMG_20211008_124029
IMG_20211008_112637
20211008_113208
20211008_113230

Wywiad dla Radia Poznań

20 maja dzieci z grupy Wiewiórki i  Kosmatki udzieliły wywiadu na temat pszczół z okazji Światowego Dnia Pszczół, który dla Radia Poznań przeprowadził Franciszek Walerych. Serdecznie dziękujęmy za ciekawie przeprowadzony wywiad.

Zachęcamy do posłuchania :) 

https://radiopoznan.fm/audycja/berwinskiego-5/berwinskiego-5-swiatowy-dzien-pszczol?fbclid=IwAR027ltLHr9Hnjo7_pwJna8FTbyE0OAlltKi4WE1Vuxi9iJGA-VAL9pmU2s

187548658_472210663884611_6551141491315555618_n
187979323_217686999901429_8042296005953933367_n
188400439_324401352411780_1193772757475484302_n

Łąka kwietna przedszkolaków :

Grupa " Wiewiórki " postanowiła zrealizować projekt i zagospodarować teren przed Przedszkolem tworząc kwietną łąkę.

Ogromne podziękowania należą się Państwu Stachowiak, firmie Hedo, Rodzicom oraz Pani Dyrektor za pomoc przy zakupie nasion i bomb siewnych. 

186486226_475128077091555_1610087611049947724_n
185232880_743816426268471_7652838413584520734_n
185219072_380899266632468_5079257909204388494_n
183998331_3755425254580277_5092908503599726962_n
185617436_373637844069099_3527984452922892482_n
184851007_487927065789893_5335231590432472450_n
185448754_287729632829546_50941082054154730_n
185575800_297052178720544_6272971522836433349_n

Zajęcia sportowe.

 Od 4 maja 2021r na terenie przedszkola odbywają się  dodatkowe, bezpłatne zajęcia sportowe prowadzone w ramach „Nasz sportowy fyrtel”  - Sportowy fyrtel Gzuba.

186449113_523047288862655_1733136903775472858_n
185291326_4015084198612283_8153705841883182803_n
186510173_4308593565819593_8270231669556894830_n
186470704_1381859758864537_2515480458526875612_n

Wyniki rekrutacji :

 Listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych do Przedszkola 93

Zgodnie z art. 158 ust. 4 Prawa Oświatowego w zw. z ust. 1 i 3 oraz § 11b Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 marca 2020 r., zmieniającego rozporządzenie  w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 przedstawiamy listy dzieci:
Przyjętych  do Przedszkola nr 93 im. Hanny Zdzitowieckiej w Poznaniu , 

Nieprzyjętych

 

ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI PROCEDURA ODWOŁAWCZA ROZPOCZYNA SIĘ OD OPUBLIKOWANIA LISTY DZIECI PRZYJETYCH I NIEPRZYJĘTYCH CZYLI OD 26 KWIETNIA 2021R

 

Nauka zdalna przedszkolaków                 05.04 - 09.04.2021

20210408_113749(1)
IMG_20210409_104404
IMG_20210409_104621(1)
img-20210408-wa0006
img-20210408-wa0011
received_462628868341259
received_469602167619545
received_1487552364970138(1)
received_1152932551847071(1)
received_287478552751638
IMG_20210408_111403
169076022_317699283111421_2006895741444241696_n
169114839_163942198836654_7805785072966006059_n
169531962_1653728648151851_4294999954298412089_n

Galeria prac dzieci. Kwiecień 2021

W naszym holu powstała galeria prac wykonanych przez dzieci z wszystkich grup wiekowych. Galeria jest wspaniała, zawiera ogrom technik plastycznych wykorzystywanych w naszym przedszkolu.

 

IMG-2420
IMG-2419
IMG-2418
IMG-2417
IMG-2411

Śniadanie Wielkanocne i szukanie zajączka. Kwiecień 2021

 

167554727_144975077469501_7111372039494436348_n
168421729_1184311198690541_7602739633614373195_n
167459155_197738865169074_2378026605001855817_n
165795180_2816097832039094_8419050708768349711_n
166765188_173183867979436_7264605487443016632_n
165784085_898754790962466_3574517550536783634_n

Nauka zdalna przedszkolaków                29.03. - 02.04.2021

20210329_103239 (1)
IMG_20210331_214926
received_120132000043006
received_2073358286140251
img-20210330-wa0005
166922015_1587037784821711_5881024685799694042_n
167710375_1891650860988432_4480450352789342779_n
167483873_939195756910626_861543269287369836_n (1)
received_464191355009678
received_450349782845503
166694856_493632188326250_1817657160391596341_n
166605062_2933678776862209_8426048069336798678_n

Składanie wniosków do Przedszkola 93 zostało zakończone.

Zasady działalności przedszkola w okresie 29.03. - 09.04.

Przedszkole zapewnia opiekę dzieciom rodziców wykonujących pracę określoną w rozporządzeniu z  26.03. 2021 , na wniosek rodzica .

Wnioski należy składać w sekretariacie.

Sekretariat w okresie lockdown jest czynny w godzinach od 10.00 do 13.00.

02.04.2021 ( piątek ) sekretariat nieczynny.

 Wniosek o przyjęcie dziecka.

Pismo do rodziców Wydziału Oświaty Miasta Poznania.

 

21 marca 2021 Światowy Dzień           Zespołu Downa 

IMG-1800
IMG-1793
IMG-1797
IMG-1798
IMG-1795
IMG-1794
IMG-1799
IMG-1792

Rekrutacja:

Od 16 - 30 marca 2021

Przyjmowanie dokumentów rekrutacyjnych w sekretariacie w godzinach 10.00 - 13.00

Rekomendujemy składanie wniosków przez stronę : Nabór Informator (pcss.pl)

Informacje  w zakładce " Rekrutacja"

Dokumenty można również  przesyłać na adres : sekretariat@przedszkole93.edu.pl

 

Akcja zakończona :

Ogromne podziękowania dla rodziców , nauczycieli i personelu za dołączenie do akcji dary dla Kresowiaków.

Wszystkie zebrane artykuły zostały przekazane przez wolontariusza Ochotniczej Straży Pożarnej do wyznaczonych potrzebujących .

Wszystkiego najlepszego z okazji Dnia Kobiet 

Akcja :

Drodzy Rodzice zachęcamy do wsparcia Akcji Paczka dla Kresowiaka.

Kwarantanna

Informujemy, że dzieci które były obecne w przedszkolu pomiędzy 01.02.2021 - 05.02.2021 z grupy Biedronki , Motylki i Wiewiórki miały kontakt z osobą z pozytywnym wynikiem na Covid - 19 objęte zostały kwarantanną do 15.02.2021 włącznie. 

Dzieci z grup : Kosmatki, Żabki, Jeżyki, Niedźwiadki i Pszczółki  zostały objęte kwarantanną do 14.02.2021 włącznie. 

Prosimy o bserwację dzieci.

Pozostałym dzieciom przedszkole zapewnia opiekę.

Podsumowanie akcji:

Dziękujemy za okazałe zainteresowanie i wielkie serce dla
Podopiecznych DPS 4 W Poznaniu  oraz DPS w Pokrzywnie.
Wszystkim Gwiazdorom i Gwiazdorkom

 

Serdecznie Dziękujemy 

Szczęśliwego Nowego Roku 

Dużo zdrowia ,spokoju, radości i życzliwości. 

 

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia życzymy Państwu :

- ​nadziei 

- własnego skrawka nieba 

- zadumy nad płomieniem świecy 

- filiżanki dobrej, pachnącej kawy

- piękna płynącego z tańca, poezji i muzyki 

- dystansu do tego co wokół 

"UŚMIECH SENIORA"

Zachęcamy do włączenia się w zbiórkę na rzecz Domów Pomocy Społecznej przy ul. Pokrzywno i Konarskiego w Poznaniu. Zbieramy czekolady , pierniki ( kupne ) oraz maseczki .

Liczymy na Wasze Wielkie Serca !!!

 

Zbiórka dla Szwajcarskiej.

Zachęcamy do przyłączenia się do akcji "zbiórka dla Szwajcarskiej", która ma ca celu wsparcie personelu szpitala oraz chorych.

 

 

Zarządzenie Dyrektora dotyczące zamknięcia Przedszkola nr 93 im. Hanny Zdzitowieckiej w Poznzniu od 05.11. - 13.11.2020 i przejścia na nauczanie zdalne.

 

Uwaga :

    Drodzy rodzice, decyzją Sanepidu od jutra 5.11-13.11.2020 przedszkole zostaje zamknięte. Przechodzimy na edukację zdalną.Wszelkie materiały edukacyjne będziemy przesyłać na konta @przedszkole93.edu.pl . Nauczyciele i pracownicy którzy nie zostali objęci kwarantanną są codziennie w pracy.

 

Zachęcamy do głosowania:

Głosujemy do 20 listopad do godziny 12.00.

Dziękujemy !

Akcja dla schroniska zakończona. Serdecznie dziękujemy !!!

121966720_815249665954998_4643925433155790739_n
122083339_339438107155473_6887631021921607309_n
122006041_403873857446692_7549956544929615475_n

Zasady dotyczące zawieszania zajęć w szkołach  i przedszkolach- PSSE w Poznaniu

Sadzimy drzewo:

Dzisiaj w przedszkolnym ogrodzie zasadziliśmy jabłonkę. Drzewko w prezencie dotarło do nas od firmy ROBYG, której bardzo dziękujemy. To wspaniała niespodzianka. Dzieci już teraz nie mogą doczekać się pierwszych jabłek.

 

 

121580538_355637265641041_1166371795804971390_n
121527633_454238182218609_5418394205448689270_n
121491449_394046431763208_7678453751587526897_n

Drzwi Otwarte w Hospicjum Palium - ONLINE

Przedszkolny Motyli Wolontariat  Poleca !

W sobotę 10 października w godzinach od 10.00 do 15.00 zapraszamy Państwa na wydarzenie online.

 

https://www.facebook.com/events/991314821368234/

Szanowni Rodzice :

Od 1 września 2020 rozpoczynamy nowy rok szkolny 2020/2021.

W związku z trwającą pandemią przedszkole pracuje w reżimie sanitarnym, zgodnie z wytycznymi GIS, MEN oraz  uregulowaniami wewnętrznymi dyrektora przedszkola.

Działanie i zasady określone w procedurach zostały dostosowane do specyfiki Przedszkola nr 93 im. Hanny Zdzitowieckiej. Mają na celu stworzenie w miarę możliwości bezpiecznych i optymalnych warunków do opieki i zabawy dzieci oraz pracy personelu.

Wszyscy mamy wspólny cel: dobro, szczęście i bezpieczeństwo naszych dzieci.

Tylko z Waszą pomocą, wyrozumiałością i współpracą wspólnie osiągniemy cel.

Uprzejmie prosimy o zapoznanie się zamieszczoną poniżej

Procedurą bezpieczeństwa w trakcie epidemii COVID-19 obowiązującą w Przedszkolu nr 93 im. Hanny Zdzitowieckiej w Poznaniu.

1 września 2020r. podczas przyprowadzenia dziecka do przedszkola należy w zaklejonej kopercie dostarczyć wypełnione i podpisane następujące dokumenty zamieszczone poniżej :

-Oświadczenia Rodzica/opiekuna prawnego dziecka.

-Zgoda rodzica na pomiar temperatury u dziecka

-Upoważnienie do odbioru dziecka na rok szkolny 2020/2021 + deklaracja RODO (dla każdej upoważnionego osobno).

Dzieci przynoszą kapcie, rzeczy na przebranie zapakowane w torbę foliową.

W toaletach będziemy do odwołania korzystali z papierowych ręczników.

Pozostałe informacje otrzymają Państwo na zebraniach grupowych zorganizowanych z zachowaniem reżimu sanitarnego w pierwszym tygodniu września.

 

 


 

Zebranie z rodzicami !

BIEDRONKI  - 31.08.2020 godz. 15.30

MOTYLKI  - 31.08.2020 godz. 15.00

WIEWIÓRKI - 07.09.2020 godz.17.15

JEŻYKI - 02.09.2020 godz. 17.15

ŻABKI - 07.09.2020 godz. 17.00

KOSMATKI - 03.09.2020 godz. 17.30

NIEDZWIADKI - 03.09.2020 godz. 17.00

PSZCZÓŁKI - 08.09.2020 godz 17.00

Spotkanie adaptacyjne:

Spotkanie adaptacyjne dla dzieci nowoprzyjętych z rocznika 2016/2017

Informujemy ,że 31 sierpnia 2020roku odbędzie się spotkanie adaptacyjne dla dzieci

nowoprzyjętych.

Szczegółowe informacje dotyczące godzin i formy spotkania, przekazane zostaną

państwu drogą mailową w terminie 25-26 sierpnia.

 

Eko ogródek:

105322446_338005460515795_7522360528300322733_n
105952425_911113789409230_1760377430888866361_n(1)
114152141_294742118434802_7287807708095651713_n
104648184_263875918280754_337519064575196238_n
106533415_285751789320073_1367539150793032314_n
104377174_2730332627191463_8856143155655039623_n(1)
105028534_574581729911705_7451366206025429822_n
106531236_1134277593607299_3016880621073907355_n
106804632_637769870280508_434904392154034143_n
106903753_309774330424962_1894690143265048161_n
109922445_290927225574543_6176149186098117268_n
110270652_599830750969836_5545452676986463970_n
111624867_311958703323697_6099300752507050732_n
107592344_634874750715762_5551451541473557810_n
109687987_731699094290302_3569556464292701343_n
109766830_288364582395719_1170367258013262124_n
109684204_587864725264576_4408877050005369882_n

Zajęcia - "Bezpieczne dziecko"

106990088_708731749949335_7647978478023194137_n
106721051_611054246201553_6416121508441549410_n
106664902_1017060955394708_6629076791188118896_n
106934187_586238755598590_7773329723198686560_n
107008747_2645946389013157_2834646925294542302_n
107009269_291068352132600_4846204748369082004_n

Sekretariat:

Godziny pracy sekretariatu w okresie wakacyjnym :

Od poniedziałku do piątku  od 9.00 do 13.00

Pożegnanie

W sobotę  swoje zakończenie roku obchodziły Żabki, Kosmatki i Pszczółki. Kolejny etap edukacji za nimi. Było rozdanie dyplomów i niespodzianek, piękne i wzruszające przemowy.
Życzymy wszystkim dzieciom oraz Państwu radosnych, słonecznych i bezpiecznych wakacji .

Dziękuję za zaufanie oraz bardzo dobrą współpracę. 

Uwaga rodzice.

Informacja dotycząca zgłoszenia dziecka do przedszkola zgodnie z zaleceniami GIS.

Należy na trzy dni przed planowanym przyjściem do przedszkola :

  • zawiadomić przedszkole telefonicznie lub przez e-mail
  • przesłać drogą e-mail wypełnione, podpisane i zeskanowane dokumenty takie jak ; ankieta, klauzula - dane osobowe oraz oświadczenie .

Ankieta :

Procedury :

Pismo do rodziców :

Klauzula - Dane osobowe :

Oświadczenie:

Karta informacyjna:

J. angielski.

Drodzy Rodzice! 

 
Anglolandia oferuje darmowe i wirtualne zajęcia z języka angielskiego. #zostanwdomu i baw się z nami ♥️ Zapraszam na naszego fanpage'a, gdzie znajdziecie garść inspiracji do wspólnej zabawy.
 
Aleksandra Walerych
 
https://www.facebook.com/EducationalWonderland/

 

Szanowni Rodzice

Zgodnie z rekomendacją Prezydenta Miasta Poznania po uzyskaniu zgody organu prowadzącego i zawiadomieniu Wielkopolskiego Kuratora Oświaty Przedszkole nr 93 im. Hanny Zdzitowieckiej będzie nadal zamknięte do 22 maja 2020r.

Jednocześnie informuję, że w placówce podejmowane są  działania i procedury dostosowania zabezpieczeń i gotowości na przyjęcie dzieci, zgodnie z wytycznymi przeciwepidemicznymi i innymi w okresie pandemii COVID -19,  by w celu realizacji zadań statutowych zapewnić dzieciom jak najszybciej, zgodnie z art.108 ustawy Prawo Oświatowe, możliwość korzystania z:

1) pomieszczeń do nauczania, wychowania i opieki;

2) placu zabaw;

3) pomieszczeń sanitarno-higienicznych i szatni;

4) posiłków.

Dyrektor Iwona Kruszona

Zostań w domu - baw się z dzieckiem.

Serdecznie zapraszamy do udziału w bezpłatnych, dostępnych dla wszystkich  ćwiczeniach przesłanych przez Pana Norberta.

Nie pozostało nam nic innego jak przenieść się w świat wirtualny. Będziemy się cieszyć  jeżeli zechcecie dołączyć i ćwiczyć aby kontynuować naszą przygodę online  z  Aikido Kids.

Link do kolejnego mini treningu:
 


 


 

Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej

Wyniki rekrutacji.

Lista dzieci przyjętych :

 

Lista dzieci nieprzyjętych:

Informacja dla Rodziców dzieci nieprzyjętych

Informujemy, że mają Państwo prawo wystąpić do komisji rekrutacyjnej  
z wnioskiem o uzasadnienie odmowy przyjęcia.

PROCEDURA ODWOŁAWCZA
Od 20 kwietnia 2020, tylko w formie elektronicznej


1. W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i listy kandydatów nieprzyjętych, rodzic kandydata może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiemo uzasadnienie odmowy przyjęcia.Uzasadnienie komisja sporządza w terminie 5 dni od dniawystąpienia rodzica.


2. W terminie 7 dni od otrzymania uzasadnienia odmowy, rodzic może wnieść do dyrektora przedszkola odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej. Dyrektor przedszkola rozpatruje odwołanie w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania.


Podstawa prawna: art. 158 ust.  6, 7, 8 i 9 ustawy Prawo Oświatowe


Iwona Kruszona – Dyrektor Przedszkola nr 93im. Hanny Zdzitowieckiej


 

 

 

Sekretariat czynny:

 W godzinach : 9.00-13.00

 

 

 

Zostań w domu - baw się z dzieckiem.

W zakładce Zajęcia dodatkowe -> Język angielski dostępne są zadania dla wszystkich grup wiekowych.

Zostań w domu - baw się z dzieckiem.

W obecnej trudnej sytuacji chciałam Państwa poinformować o mojej gotowości do służenia wsparciem, radą, rozmową .

Psycholog Agata Buchnajzer

Dodatkowe informacje w zakładce Zajęcia dodatkowe -> Pomoc psychologiczna.

Rekrutacja:

Przyjmowanie wniosków rekrutacyjnych zakończone.
Prosimy o niedostarczanie orginałów dokumentów. Do weryfikacji wniosków wystarczą przesłane skany.
Do 31 marca drogą elektroniczną można przesyłać brakujące oświadczenia i zaświadczenia. (Nie przyjmujemy nowych wniosków).
Informacje o sposobach publikacji list dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych zostaną zamiszczone na stronie przedszkola po uzyskaniu instrukcji z Wydziału Oświaty.

 

Fotorelacja:

90051291_234597601280363_3941843425749368832_n
90414804_240862893734871_9216694002659622912_n
90524695_254886595540824_3208153713264820224_n
90537275_233622944428413_8695651179016749056_n
90830508_994491020948711_4434165476666376192_n
90835859_1075181299514154_6879042869378678784_n
90849246_832975400511126_2792658405251088384_n
IMG_5799

Zostań w domu - baw się z dzieckiem.

Pamiętając o wszystkich z Trisomią 21 w dniu 21 marca.

Robimy zdjęcia kolorowych skarpetek całej rodziny.
Dołącz do akcji, przesyłając zdjęcie na adres e-mail naszego przedszkola: przedszkole93@op.pl, a pani Justynka wstawi na stronę przedszkola.

A oto dyżurujące w Przedszkolu skarpetki.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zostań w domu - baw się z dzieckiem

Z uwagi na sytuację epidemiologiczną przedszkola są zamknięte.

Przedstawiamy Państwu propozycję zabaw, zajęć i kanałów telewizyjnych z jakich możecie korzystać bawią się z dzieckiem w domu.

https://www.edziecko.pl/rodzice/7,79361,21404842,zabawy-dla-dzieci-w-domu-co-robic-gdy-jestesmy-zamknieci.html

https://www.gov.pl/web/edukacja/pasma-edukacyjne

https://mojedziecikreatywnie.pl/2017/11/zabawy-dla-dzieci-w-domu/


 

Pismo do rodziców  Prezydenta Miasta Poznania.

 

 

 

Uwaga komunikat dotyczący rekrutacji:

Składanie wniosków dotyczących rekrutacji odbywa się od poniedziału do piątku w godzinach od godz. 9.00 - 13.00 w sekretariacie przedszkola.

 

 

Szanowni Państwo

W związku z rekomendacją Prezydenta Miasta Poznania dotyczącą zapobieganiu rozprzestrzeniania się koronawirusa, na podstawie z art.18 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r.
w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych
i niepublicznych szkołach i placówkach
(Dz.U z 2003 nr 6 poz. 69 z późniejszymi zmianami) od 11 marca  do 24 marca 2020r. przedszkole będzie zamknięte.

O zaistniałej sytuacji powiadomiłam Wielkopolskiego Kuratora Oświaty.

Jednocześnie informuję, że na podstawie (art. 32 ust.1 lit. a Ustawy z dnia 25 czerwca 1999 o świadczeniach pieniężnych
z ubezpieczenia społecznego w razie choroby lub macierzyństwa, Dz. U. 2017, poz.1368) w przypadku nieprzewidzianego zamknięcia przedszkola rodzicom dzieci do 8 roku życia należy się zasiłek opiekuńczy.

 

Jako dyrektor proszę o zrozumienie i wyrozumiałość
w zaistniałej sytuacji.

Proszę o monitorowanie strony internetowej przedszkola, na której zamieszczane będą informacje dotyczące dalszej organizacji pracy przedszkola.

 

Iwona Kruszona

Dyrektor

 


 

Rekrutacja do przedszkola:

Rekrutacja do przedszkola od 10 marca do 24 marca.

W roku szkolnym 2020/2021 na dzieci czeka aż 17 400 miejsc - 14 000 w przedszkolach prowadzonych przez Miasto Poznań , 2200 - w przedszkolach publicznych prowadzonych przez inny organ oraz 1200 w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych. W naborze na nowy rok szkolny, tak jak w roku ubiegłym , rodzic może wskazać 5 przedszkoli. Na wniosku o przyjęcie malucha do przedszkola, jego rodzice lub opiekunowie szeregują placówki - od tych najbardziej do najmniej preferowanych.

Aplikacja do elektronicznego wypełnienia wniosku :

https://nabor.pcss.pl/poznan/

Informacja:

https://www.gov.pl/web/edukacja/materialy-informacyjne-dla-szkol-przedszkoli-i-placowek-oswiatowych-dotyczace-profilaktyki-zdrowotnej

RODZICU

  • Porozmawiaj z dzieckiem na temat przestrzegania podstawowych zasad higieny, w tym np. częstego mycia rąk z użyciem ciepłej wody i mydła oraz ochrony podczas kaszlu i kichania.
  • Nie posyłaj przeziębionych i chorych dzieci do przedszkola.
  • Kto nie miał kontaktu z osobą chorą, nie ma powodu do obaw.
  • Nie organizuj wyjazdów do krajów, w których wykryto ogniska koronawirusa.
  • Kto wrócił z terenów występowania koronawirusa i ma objawy grypopodobne powinien niezwłocznie powiadomić najbliższą stację sanitarno- epidemiologiczną, zgłosić się do oddziału zakaźnego lub oddziału obserwacyjno- zakaźnego.
  • W przypadku nieprzewidzianego zamknięcia przedszkola rodzicom dzieci do 8 roku życia należy się zasiłek opiekuńczy (art. 32 ust.1 lit. a Ustawy z dnia 25 czerwca 1999 o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby lub macierzyństwa, Dz. U. 2017, poz.1368)
  • W przypadku dodatkowych wątpliwości zadzwoń:

Infolinia Ministerstwa Zdrowia 800 190 590

(czynna całodobowo)

Wojewódzka Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna w Poznaniu 61 854 48 02

Powiatowa Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna w Poznaniu 61 646 78 51


 

Wyniki zbiórki karmy dla schroniska:

 

UWAGA RODZICE!!!!!

W dniu 07.03.2020 – dzień otwarty

W godzinach od 10:00 do 12:00

Zapraszamy rodziców zainteresowanych przyjęciem dziecka do naszej placówki

na rok szkolny 2020/2021


 

Ferie zimowe w naszym przedszkolu:

83990857_596072571173599_648249958129991680_n
83394858_262787841353290_1156906181990547456_n
83556522_560751467853280_588827608121081856_n
84031294_165123294789494_3001401284784816128_n
84505277_2535223516607230_1487447092723974144_n
83874999_2540056406121466_7156901187273359360_n
83690967_222390655464555_7140895987349848064_n
82738719_480822645950579_1743451934116806656_n
83372696_208725513633760_9204302218851778560_n
83714330_2613581005532143_3338761340863905792_n
83776263_726501154545059_8724639412241039360_n
83973155_169324777678722_1864511991150804992_n
84013829_482968335983905_2148024122389561344_n
84053137_192350071822895_799100616998649856_n
84122080_604694030371022_8992021269813657600_n
84348448_2782862168495055_3427858165381726208_n
84015184_2831743043569842_8266025097886695424_n
84547812_622445848514166_6133752158169858048_n
84316944_121290565877255_79477300365623296_n(1)

Życzenia :

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia
składamy najpiękniejsze życzenia pięknych
i niezapomnianych chwil w gronie rodziny.
Niech przyniosą one radość i wzruszenie
oraz wzajemną życzliwość i optymizm
w nadchodzącym Nowym Roku.

 

Znalezione obrazy dla zapytania choinka

 

Serdeczne podziękowania !

Bardzo dziekujemy wszystkim rodzicom oraz osobom, które właczyły się w akcję !

Kwota zebrana przekroczyła nasze oczekiwania !!!

Zebraliśmy 6716,70 zł

Pieniądze zostaną przekazane rodzicom Wojtka na sprzęt do nauki chodzenia .

 

Kiermasz:

W czwartek i piątek w naszym przedszkolu odbył się Świateczny Charytatywny Kiermasz dla Wojtka naszego przyjaciela i dzielnego wojownika.
Ilość rzeczy przyniesionych na sprzedaż przerosła nasze najśmielsze oczekiwania.
Bardzo się cieszymy że w naszym przedszkolu jest tak wiele wielkich serduch, które jak my kochają takie akcje .
Jutro przeliczymy zebrane pieniądze i od razu damy znac ...❤️❤️❤️

Wizyta Świętego Mikołaja:

79683710_668710730327736_8940234474008870912_n
20191206_094130

Międzynarodowy Dzień Misia:

78329032_1344998255679921_794502029874561024_n

Apel z okazji Święta Niepodległości:

75233860_547751249342617_451822497885585408_n
75610704_468544017340754_8255527746843705344_n
74319973_580986346004369_5795371604976336896_n
74692538_390868048460223_7920985034691969024_n
74694880_2406170776316203_8116632189573005312_n
75262199_2342756165847449_4129229271166091264_n
75264871_3033102033371338_6705662336788594688_n
75291055_468474844024545_9003547256934105088_n
75356831_2205280603105544_8331757991804010496_n
75485220_477624186186104_5927593251220488192_n
76914835_491173871740736_8894529747032211456_n

Nasze prace :

73475036_490309448237990_8144846602834542592_n
74217322_2456764344651258_6689431281714855936_n(1)
75289387_2388307574753164_4971368617271623680_n
75024205_2501788856543743_1773331609278218240_n
75450174_2730282907033982_9058465234221531136_n
75561514_2559069331058138_7662167406332084224_n
76269526_2719590684770741_5670980659070369792_n
72167074_511171323071782_7031297016185487360_n

Foto relacja z konkursu kulinarnego Master Chef:

74674393_518177985431857_4282933313032683520_n
75196408_2178095112492654_4791730368870875136_n
74883024_413606362664813_5444435251763871744_n(1)
74992132_527623514739566_2970156634656997376_n
75302857_417295438964816_4510400884177371136_n
75375660_547118355862814_6987263113091350528_n
75419060_770783263350802_3587377438348279808_n
74492521_531997364246294_8236755892196868096_n
74597651_900828330303820_2288693372304490496_n
75120119_719577565205748_3746739579936309248_n
75231834_2415009145379215_5118512216852660224_n
75266111_531116774107086_3800401932124684288_n
75328520_735914466883629_4757127427979739136_n
75407712_2821540381210182_4269851809016709120_n
75439336_2715151848547523_3473841034440474624_n
75446704_1078198452387151_6240603518495883264_n
75610906_468816553985309_8688493036197380096_n
75627415_1352448368263747_8462259443516571648_n
76714051_510326316475039_1614002422974251008_n
76182564_731671040683934_145823700296400896_n
76243367_1021265128265685_6504648667515846656_n
76695169_2441613159390312_3493587550310760448_n
74705004_390406338503579_30706907337457664_n
74585066_2527628810618772_7591032714866720768_n
74615480_403624453917990_7704628659906150400_n
74908140_411512566470124_2101487958463873024_n

08.11.2019 - piątek- Apel z okazji Swięta Niepodległości:

Obowiązuje strój galowy.

 

Master Chef - VII edycja konkursu kulinarnego.

Regulamin dostępny w zakładce konkursy.

Pasowanie:

25 października odbyło się Pasowanie na Przedszkolaka. Dzieci z grup Biedronki i Motylki spisały się na medal ! Nastąpiło również Pasowanie wszystkich innych dzieci, które dołączyły do grona naszych przedszkolaków w tym roku :) Serdecznie gratulujemy !

Ogromne podziękowania dla dzieci oraz Pań które przygotowały program artystyczny podczas uroczystośći.

 

74217333_431944140844513_6150593223153680384_n
74460264_2467246273598314_6945753916327854080_n
74209788_2404991763092827_5814366312591261696_n
73297214_792032477897583_4465230004455735296_n
73310321_721549298329814_5512548167448526848_n
75543807_1156248061238355_4241815709912399872_n
75339537_1301039560095641_5869081498702839808_n

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej, proszę przyjąć serdeczne życzenia oraz wyrazy uznania za waszą pracę na rzecz kształcenia i wychowania dzieci.