Przedszkole nr 93 im. H. Zdzitowieckiej

Przedszkole nr 93 im. H. Zdzitowieckiej
ul. Skibowa 13
61-312 Poznań
Telefon: 61 879 84 36

tel: 61 879 84 36

Aktualności

J. angielski.

Drodzy Rodzice! 

 
Anglolandia oferuje darmowe i wirtualne zajęcia z języka angielskiego. #zostanwdomu i baw się z nami ♥️ Zapraszam na naszego fanpage'a, gdzie znajdziecie garść inspiracji do wspólnej zabawy.
 
Aleksandra Walerych
 
https://www.facebook.com/EducationalWonderland/

 

Informacje dla rodziców .

Proszę o zapoznanie się z procedurą  posłania  dziecka do przedszkola w trakcie trwania pandemii COVID-19.

Ankieta :

Procedury :

Pismo do rodziców :

Klauzula - Dane osobowe :

Oświadczenie:

Szanowni Rodzice

Zgodnie z rekomendacją Prezydenta Miasta Poznania po uzyskaniu zgody organu prowadzącego i zawiadomieniu Wielkopolskiego Kuratora Oświaty Przedszkole nr 93 im. Hanny Zdzitowieckiej będzie nadal zamknięte do 22 maja 2020r.

Jednocześnie informuję, że w placówce podejmowane są  działania i procedury dostosowania zabezpieczeń i gotowości na przyjęcie dzieci, zgodnie z wytycznymi przeciwepidemicznymi i innymi w okresie pandemii COVID -19,  by w celu realizacji zadań statutowych zapewnić dzieciom jak najszybciej, zgodnie z art.108 ustawy Prawo Oświatowe, możliwość korzystania z:

1) pomieszczeń do nauczania, wychowania i opieki;

2) placu zabaw;

3) pomieszczeń sanitarno-higienicznych i szatni;

4) posiłków.

Dyrektor Iwona Kruszona

Zostań w domu - baw się z dzieckiem.

Serdecznie zapraszamy do udziału w bezpłatnych, dostępnych dla wszystkich  ćwiczeniach przesłanych przez Pana Norberta.

Nie pozostało nam nic innego jak przenieść się w świat wirtualny. Będziemy się cieszyć  jeżeli zechcecie dołączyć i ćwiczyć aby kontynuować naszą przygodę online  z  Aikido Kids.

Link do kolejnego mini treningu:
 


 


 

Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej

Wyniki rekrutacji.

Lista dzieci przyjętych :

 

Lista dzieci nieprzyjętych:

Informacja dla Rodziców dzieci nieprzyjętych

Informujemy, że mają Państwo prawo wystąpić do komisji rekrutacyjnej  
z wnioskiem o uzasadnienie odmowy przyjęcia.

PROCEDURA ODWOŁAWCZA
Od 20 kwietnia 2020, tylko w formie elektronicznej


1. W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i listy kandydatów nieprzyjętych, rodzic kandydata może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiemo uzasadnienie odmowy przyjęcia.Uzasadnienie komisja sporządza w terminie 5 dni od dniawystąpienia rodzica.


2. W terminie 7 dni od otrzymania uzasadnienia odmowy, rodzic może wnieść do dyrektora przedszkola odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej. Dyrektor przedszkola rozpatruje odwołanie w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania.


Podstawa prawna: art. 158 ust.  6, 7, 8 i 9 ustawy Prawo Oświatowe


Iwona Kruszona – Dyrektor Przedszkola nr 93im. Hanny Zdzitowieckiej


 

 

 

Sekretariat czynny:

 W godzinach : 9.00-13.00

 

 

 

Zostań w domu - baw się z dzieckiem.

W zakładce Zajęcia dodatkowe -> Język angielski dostępne są zadania dla wszystkich grup wiekowych.

Zostań w domu - baw się z dzieckiem.

W obecnej trudnej sytuacji chciałam Państwa poinformować o mojej gotowości do służenia wsparciem, radą, rozmową .

Psycholog Agata Buchnajzer

Dodatkowe informacje w zakładce Zajęcia dodatkowe -> Pomoc psychologiczna.

Rekrutacja:

Przyjmowanie wniosków rekrutacyjnych zakończone.
Prosimy o niedostarczanie orginałów dokumentów. Do weryfikacji wniosków wystarczą przesłane skany.
Do 31 marca drogą elektroniczną można przesyłać brakujące oświadczenia i zaświadczenia. (Nie przyjmujemy nowych wniosków).
Informacje o sposobach publikacji list dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych zostaną zamiszczone na stronie przedszkola po uzyskaniu instrukcji z Wydziału Oświaty.

 

Fotorelacja:

90051291_234597601280363_3941843425749368832_n
90414804_240862893734871_9216694002659622912_n
90524695_254886595540824_3208153713264820224_n
90537275_233622944428413_8695651179016749056_n
90830508_994491020948711_4434165476666376192_n
90835859_1075181299514154_6879042869378678784_n
90849246_832975400511126_2792658405251088384_n
IMG_5799

Zostań w domu - baw się z dzieckiem.

Pamiętając o wszystkich z Trisomią 21 w dniu 21 marca.

Robimy zdjęcia kolorowych skarpetek całej rodziny.
Dołącz do akcji, przesyłając zdjęcie na adres e-mail naszego przedszkola: przedszkole93@op.pl, a pani Justynka wstawi na stronę przedszkola.

A oto dyżurujące w Przedszkolu skarpetki.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zostań w domu - baw się z dzieckiem

Z uwagi na sytuację epidemiologiczną przedszkola są zamknięte.

Przedstawiamy Państwu propozycję zabaw, zajęć i kanałów telewizyjnych z jakich możecie korzystać bawią się z dzieckiem w domu.

https://www.edziecko.pl/rodzice/7,79361,21404842,zabawy-dla-dzieci-w-domu-co-robic-gdy-jestesmy-zamknieci.html

https://www.gov.pl/web/edukacja/pasma-edukacyjne

https://mojedziecikreatywnie.pl/2017/11/zabawy-dla-dzieci-w-domu/


 

Pismo do rodziców  Prezydenta Miasta Poznania.

 

 

 

Uwaga komunikat dotyczący rekrutacji:

Składanie wniosków dotyczących rekrutacji odbywa się od poniedziału do piątku w godzinach od godz. 9.00 - 13.00 w sekretariacie przedszkola.

 

 

Szanowni Państwo

W związku z rekomendacją Prezydenta Miasta Poznania dotyczącą zapobieganiu rozprzestrzeniania się koronawirusa, na podstawie z art.18 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r.
w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych
i niepublicznych szkołach i placówkach
(Dz.U z 2003 nr 6 poz. 69 z późniejszymi zmianami) od 11 marca  do 24 marca 2020r. przedszkole będzie zamknięte.

O zaistniałej sytuacji powiadomiłam Wielkopolskiego Kuratora Oświaty.

Jednocześnie informuję, że na podstawie (art. 32 ust.1 lit. a Ustawy z dnia 25 czerwca 1999 o świadczeniach pieniężnych
z ubezpieczenia społecznego w razie choroby lub macierzyństwa, Dz. U. 2017, poz.1368) w przypadku nieprzewidzianego zamknięcia przedszkola rodzicom dzieci do 8 roku życia należy się zasiłek opiekuńczy.

 

Jako dyrektor proszę o zrozumienie i wyrozumiałość
w zaistniałej sytuacji.

Proszę o monitorowanie strony internetowej przedszkola, na której zamieszczane będą informacje dotyczące dalszej organizacji pracy przedszkola.

 

Iwona Kruszona

Dyrektor

 


 

Rekrutacja do przedszkola:

Rekrutacja do przedszkola od 10 marca do 24 marca.

W roku szkolnym 2020/2021 na dzieci czeka aż 17 400 miejsc - 14 000 w przedszkolach prowadzonych przez Miasto Poznań , 2200 - w przedszkolach publicznych prowadzonych przez inny organ oraz 1200 w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych. W naborze na nowy rok szkolny, tak jak w roku ubiegłym , rodzic może wskazać 5 przedszkoli. Na wniosku o przyjęcie malucha do przedszkola, jego rodzice lub opiekunowie szeregują placówki - od tych najbardziej do najmniej preferowanych.

Aplikacja do elektronicznego wypełnienia wniosku :

https://nabor.pcss.pl/poznan/

Informacja:

https://www.gov.pl/web/edukacja/materialy-informacyjne-dla-szkol-przedszkoli-i-placowek-oswiatowych-dotyczace-profilaktyki-zdrowotnej

RODZICU

  • Porozmawiaj z dzieckiem na temat przestrzegania podstawowych zasad higieny, w tym np. częstego mycia rąk z użyciem ciepłej wody i mydła oraz ochrony podczas kaszlu i kichania.
  • Nie posyłaj przeziębionych i chorych dzieci do przedszkola.
  • Kto nie miał kontaktu z osobą chorą, nie ma powodu do obaw.
  • Nie organizuj wyjazdów do krajów, w których wykryto ogniska koronawirusa.
  • Kto wrócił z terenów występowania koronawirusa i ma objawy grypopodobne powinien niezwłocznie powiadomić najbliższą stację sanitarno- epidemiologiczną, zgłosić się do oddziału zakaźnego lub oddziału obserwacyjno- zakaźnego.
  • W przypadku nieprzewidzianego zamknięcia przedszkola rodzicom dzieci do 8 roku życia należy się zasiłek opiekuńczy (art. 32 ust.1 lit. a Ustawy z dnia 25 czerwca 1999 o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby lub macierzyństwa, Dz. U. 2017, poz.1368)
  • W przypadku dodatkowych wątpliwości zadzwoń:

Infolinia Ministerstwa Zdrowia 800 190 590

(czynna całodobowo)

Wojewódzka Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna w Poznaniu 61 854 48 02

Powiatowa Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna w Poznaniu 61 646 78 51


 

Wyniki zbiórki karmy dla schroniska:

 

UWAGA RODZICE!!!!!

W dniu 07.03.2020 – dzień otwarty

W godzinach od 10:00 do 12:00

Zapraszamy rodziców zainteresowanych przyjęciem dziecka do naszej placówki

na rok szkolny 2020/2021


 

Ferie zimowe w naszym przedszkolu:

83990857_596072571173599_648249958129991680_n
83394858_262787841353290_1156906181990547456_n
83556522_560751467853280_588827608121081856_n
84031294_165123294789494_3001401284784816128_n
84505277_2535223516607230_1487447092723974144_n
83874999_2540056406121466_7156901187273359360_n
83690967_222390655464555_7140895987349848064_n
82738719_480822645950579_1743451934116806656_n
83372696_208725513633760_9204302218851778560_n
83714330_2613581005532143_3338761340863905792_n
83776263_726501154545059_8724639412241039360_n
83973155_169324777678722_1864511991150804992_n
84013829_482968335983905_2148024122389561344_n
84053137_192350071822895_799100616998649856_n
84122080_604694030371022_8992021269813657600_n
84348448_2782862168495055_3427858165381726208_n
84015184_2831743043569842_8266025097886695424_n
84547812_622445848514166_6133752158169858048_n
84316944_121290565877255_79477300365623296_n(1)

Życzenia :

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia
składamy najpiękniejsze życzenia pięknych
i niezapomnianych chwil w gronie rodziny.
Niech przyniosą one radość i wzruszenie
oraz wzajemną życzliwość i optymizm
w nadchodzącym Nowym Roku.

 

Znalezione obrazy dla zapytania choinka

 

Serdeczne podziękowania !

Bardzo dziekujemy wszystkim rodzicom oraz osobom, które właczyły się w akcję !

Kwota zebrana przekroczyła nasze oczekiwania !!!

Zebraliśmy 6716,70 zł

Pieniądze zostaną przekazane rodzicom Wojtka na sprzęt do nauki chodzenia .

 

Kiermasz:

W czwartek i piątek w naszym przedszkolu odbył się Świateczny Charytatywny Kiermasz dla Wojtka naszego przyjaciela i dzielnego wojownika.
Ilość rzeczy przyniesionych na sprzedaż przerosła nasze najśmielsze oczekiwania.
Bardzo się cieszymy że w naszym przedszkolu jest tak wiele wielkich serduch, które jak my kochają takie akcje .
Jutro przeliczymy zebrane pieniądze i od razu damy znac ...❤️❤️❤️

Wizyta Świętego Mikołaja:

79683710_668710730327736_8940234474008870912_n
20191206_094130

Międzynarodowy Dzień Misia:

78329032_1344998255679921_794502029874561024_n

Apel z okazji Święta Niepodległości:

75233860_547751249342617_451822497885585408_n
75610704_468544017340754_8255527746843705344_n
74319973_580986346004369_5795371604976336896_n
74692538_390868048460223_7920985034691969024_n
74694880_2406170776316203_8116632189573005312_n
75262199_2342756165847449_4129229271166091264_n
75264871_3033102033371338_6705662336788594688_n
75291055_468474844024545_9003547256934105088_n
75356831_2205280603105544_8331757991804010496_n
75485220_477624186186104_5927593251220488192_n
76914835_491173871740736_8894529747032211456_n

Nasze prace :

73475036_490309448237990_8144846602834542592_n
74217322_2456764344651258_6689431281714855936_n(1)
75289387_2388307574753164_4971368617271623680_n
75024205_2501788856543743_1773331609278218240_n
75450174_2730282907033982_9058465234221531136_n
75561514_2559069331058138_7662167406332084224_n
76269526_2719590684770741_5670980659070369792_n
72167074_511171323071782_7031297016185487360_n

Foto relacja z konkursu kulinarnego Master Chef:

74674393_518177985431857_4282933313032683520_n
75196408_2178095112492654_4791730368870875136_n
74883024_413606362664813_5444435251763871744_n(1)
74992132_527623514739566_2970156634656997376_n
75302857_417295438964816_4510400884177371136_n
75375660_547118355862814_6987263113091350528_n
75419060_770783263350802_3587377438348279808_n
74492521_531997364246294_8236755892196868096_n
74597651_900828330303820_2288693372304490496_n
75120119_719577565205748_3746739579936309248_n
75231834_2415009145379215_5118512216852660224_n
75266111_531116774107086_3800401932124684288_n
75328520_735914466883629_4757127427979739136_n
75407712_2821540381210182_4269851809016709120_n
75439336_2715151848547523_3473841034440474624_n
75446704_1078198452387151_6240603518495883264_n
75610906_468816553985309_8688493036197380096_n
75627415_1352448368263747_8462259443516571648_n
76714051_510326316475039_1614002422974251008_n
76182564_731671040683934_145823700296400896_n
76243367_1021265128265685_6504648667515846656_n
76695169_2441613159390312_3493587550310760448_n
74705004_390406338503579_30706907337457664_n
74585066_2527628810618772_7591032714866720768_n
74615480_403624453917990_7704628659906150400_n
74908140_411512566470124_2101487958463873024_n

08.11.2019 - piątek- Apel z okazji Swięta Niepodległości:

Obowiązuje strój galowy.

 

Jak wykonać kotylion:

Filmik instruktarzowy jak wykonać :

 

 

Master Chef - VII edycja konkursu kulinarnego.

Regulamin dostępny w zakładce konkursy.

Pasowanie:

25 października odbyło się Pasowanie na Przedszkolaka. Dzieci z grup Biedronki i Motylki spisały się na medal ! Nastąpiło również Pasowanie wszystkich innych dzieci, które dołączyły do grona naszych przedszkolaków w tym roku :) Serdecznie gratulujemy !

Ogromne podziękowania dla dzieci oraz Pań które przygotowały program artystyczny podczas uroczystośći.

 

74217333_431944140844513_6150593223153680384_n
74460264_2467246273598314_6945753916327854080_n
74209788_2404991763092827_5814366312591261696_n
73297214_792032477897583_4465230004455735296_n
73310321_721549298329814_5512548167448526848_n
75543807_1156248061238355_4241815709912399872_n
75339537_1301039560095641_5869081498702839808_n

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej, proszę przyjąć serdeczne życzenia oraz wyrazy uznania za waszą pracę na rzecz kształcenia i wychowania dzieci.

Udział w Międzynarodowym Dniu Opieki Paliatywnej 12.10.2019

W ramach wolontariatu przedstawiciele naszego przedszkola włączyli się w pomoc podczas przygotowań do Dni Otwartych       w Hospicjum Palium.To szczególny dzień w którym swoją obecnością chcemy pokazać jak ogromną wagę ma opieka paliatywna. Pacjentom oraz ich rodzinom, jak bardzo nam na nich zależy, oraz zaznaczyć że Hospicjum to też życie.

Serdecznie dziękujemy rodzicom oraz pracownikom za włączenie się do akcji.

Wasze ciasta były doskonałym dopełnieniem uroczystości.