Przedszkole nr 93 im. H. Zdzitowieckiej

Przedszkole nr 93 im. H. Zdzitowieckiej
ul. Skibowa 13
61-312 Poznań
Telefon: 61 879 84 36

tel: 61 879 84 36

Aktualności

Rekrutacja 2017/2018

Uwaga rodzice.

Rekrutacja do Przedszkola nr 93 im. Hanny Zdzitowieckiej w Poznaniu, zgodnie z harmonogramem postępowania rekrutacyjnego odbędzie się w dniach 10.04.2017 - 21.04.2017. W tym terminie na stronie internetowej przedszkola i w sekretariacie bedzie można pobrać wnioski i inne dokumenty.

W poniedziałki, wtorki i środy od 10.30 - 12.30 istnieje możliwość obejrzenia przedszkola i poznania oferty edukacyjnej.

 

Foto konkurs

 

REGULAMIN  VIII    EDYCJI  FOTO- KONKURSU

 „PRZYRODA Z BLISKA” 2017

 Przedszkola nr 93 im. Hanny Zdzitowieckiej  w Poznaniu

CELE KONKURSU:

1.Rozbudzanie zainteresowań fotografią.

2.Wyrabianie postawy uważnego obserwatora świata roślin i zwierząt.

3.Integracja Rodzic- Dziecko. Wspólne wyprawy  przyrodnicze upamiętnione na zdjęciach.

4.Pokazanie dzieciom, że oprócz sweet- fotek można fotografować świat ,który nas otacza.

5.Rozbudzanie wrażeń estetycznych ,szukanie piękna w budzącej się przyrodzie.

6.Wyrabianie postawy świadomego przyrodnika, ekologa. Budzenie szacunku do flory i fauny.

WARUNKI  DLA UCZESTNIKÓW BIORĄCYCH UDZIAŁ W KONKURSIE:

1.TERMIN : Prace składamy w dniach : 20.03.2017r. do 28.04.2017r.

2. FORMAT : 15 X 21,5 cm Prosimy o zdjęcia  podklejone na kolorowym formacie A 4.

3.Prace składamy   w Sali Niedźwiadków  na I piętrze u pani Oli Królikowskiej.

    a) składając   pracę   każde zdjęcie ma nadany swój numer konkursowy,

    b) prosimy o nadanie tytułu swojej fotografii  z tyłu pracy ołówkiem.

4.TEMATEM prac  w  tym roku są: DOMY ZWIERZĄT

5.Przestrzegamy praw autorskich .Wolno oddać zdjęcie tylko własnoręcznie zrobione, nie wolno kopiować zdjęć z Internetu. Sprawdzamy prace. Przyniesienie  plagiatu jest równoważne z dyskwalifikacją z konkursu.

6. Dwie  KATEGORIE: A/Rodzic i dziecko, B/Dziecko

7.Opłata wynosi 20 zł. Należność uiszczamy w sekretariacie Przedszkola w terminie do  27.04.2017r.

8.Rozstrzygnięcie Konkursu i wręczenie nagród odbędzie się 20.maja2017r.na   Festynie Rodzinnym  naszego Przedszkola.

 

Serdecznie zapraszamy do wspólnej zabawy w fotografowanie budzącej się do życia przyrody :)

Wierszowisko

Dziękujemy za liczne uczestnictwo ! Zwycięzcom gratulujemy !

 

Zapraszamy dzieci chętne do udziału w przeglądzie recytatorskim „Wierszowisko”,

który odbędzie się

16 marca o godz. 16:00 (czwartek) w naszym przedszkolu.

 

Celem przeglądu jest:

 • rozbudzanie i rozwijanie aktywności artystycznej dzieci

 • wyłanianie młodych talentów

 • promowanie i popularyzacja literatury dziecięcej

 • kształtowanie charakterów młodych artystów poprzez zdrowe współzawodnictwo

 • dobra zabawa

Laureatom przyznane zostaną statuetki i dyplomy w dwóch kategoriach wiekowych dzieci młodsze

3-4 latki,

dzieci starsze 5-7 latki oraz nagroda publiczności. Wszyscy uczestnicy przeglądu otrzymają

dyplomy

uczestnictwa i  drobne upominki.

Chętne dzieci należy zgłosić na karcie zgłoszenia w nieprzekraczalnym terminie do 10 marca

(piątek). Do

karty należy dołączyć kserokopię wiersza.

Wpisowe: 20 zł (na zakup drobnych upominków dla każdego uczestnika)

Po karty zgłoszeniowe zapraszamy do sali „Motylków” lub „Żabek”

Kategorie wiekowe i sposób oceny:

 • dzieci od 3 do 4 lat

 • dzieci od 5 do 7 lat

 • podstawą oceny jury będzie: wyrazistość recytacji, sposób operowania głosem (modulacja),

 • interpretacja tekstu, prezentacja utworu oraz ogólny wyraz artystyczny.

 • wiersze wpisane w karcie zgłoszenia traktowane będą jako ostateczną propozycję do prezentacji w konkursie

 •  Uczestnik może przedstawić wiersz dowolnego autora literatury dziecięcej.

 • organizatorzy nie przewidują prób przed przeglądem.

 • dzieci przychodzą na przegląd z rodzicem lub opiekunem i są pod ich stałą opieką

 • werdykt jury jest ostateczny!

 • sprawy nie ujęte w regulaminie rozstrzygają organizatorzy przeglądu i dyrektor Przedszkola 93

 

Uwaga !                         

Uczestnik może przedstawić wiersz dowolnego autora literatury dziecięcej.

 

 

Pomoc dla schroniska

 

 Konkurs "Pomoc dla schroniska" rozstrzygnięty!!!

Dziękujemy za zaangażowanie i aktywny udział w naszej akcji pomocy dla zwierzaków ze schroniska!

RODZICE - dziękujemy za wasze ogromne i dobre serca!

DZIECI- również Wam należą sie ogromne podziękowania!

Najwięcej pyszności dla samotnych zwierzaków znalazło się w sali MOTYLKÓW!!!

 

DZIĘKUJEMY!