Przedszkole nr 93 im. H. Zdzitowieckiej

Przedszkole nr 93 im. H. Zdzitowieckiej
ul. Skibowa 13
61-312 Poznań
Telefon: 61 879 84 36

tel: 61 879 84 36

Opłaty za przedszkole

Podstawy prawne:

Od dnia 01.01.2019 odpłatność za przedszkole regulują:

 1. Uchwała Nr LXIX/1275/VII/2018
 2. Statut Przedszkola nr 93 im. Hanny Zdzitowieckiej w Poznaniu.

 

Zasady odpłatności:

 1. Opłaty należy regulować do 10-go dnia następnego miesiąca.
 2. Płatność należy regulować za pośrednictwem indywidualnego  kont bankowego przypisanego do dziecka.
 3. Termin płatności oznacza dzień wpływu należności na konto przedszkola.
 4. Stawka dzienna kosztów żywienia w roku szkolnym 2018/2019 wynosi 8 zł.
 5. Rada Miasta Poznania ustaliła liczbę godzin bezpłatnych pobytu dziecka w przedszkolu od 8:00 do godziny 13:00.
 6. Opłata rodzica za godzinę korzystania z wychowania przedszkolnego (nauczania, wychowania i opieki) po ustalonych przez Radę Miasta godzinach bezpłatnych wynosi 1,00 gr.
 7. Rada Miasta ustaliła zasady całkowitego oraz częściowego zwolnienia z opłat.
 8. Zwolnienia z opłat za przedszkole są możliwe jedynie na wniosek rodzica, który jest zobowiązany przedstawić w formie oświadczenia dane niezbędne do ustalenia uprawnienia do tego zwolnienia.
 9. Zgodnie z informacją umieszczoną na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji Narodowej od 1 stycznia 2017 r. rodzice dzieci realizujących obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego ( urodzone w roku 2012) w publicznych przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkole podstawowej lub innych formach wychowania przedszkolnego, ponoszą jedynie opłaty za korzystanie z wyżywienia.
biedronki
motylki
wiewiorki
jezyki
Archiwum
niedzwiadki
Archiwum
pszczolki

Linki


× Ta strona używa plików cookies. Dowiedz się o celach i zasadach ich wykorzystywania.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z ustawieniami swojej przeglądarki.